Amb la tecnologia de Blogger.
Etiquetes:

CURS D'ORIENTACIÓ NIVELL 1

DEL 10 DE SETEMBRE AL 9 D'OCTUBRE

PRESENTACIÓ:

Les tècniques d’orientació ens ajudaran a situar-nos i desplaçar-nos per la muntanya en zones conegudes o desconegudes amb l’ajuda del mapa i la brúixola, i també poder estudiar i preparar prèviament un itinerari.

OBJECTIU DEL CURS:

Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar una lectura d’un mapa topogràfic, identificar els elements del terreny, utilització de la brúixola, calcular un rumb, trobar el punt d’estació, estudi i preparació d’una sortida. Tot això els hi permetrà desplaçar-se amb seguretat per la muntanya.


PROGRAMA NIVELL-1:

CONTINGUTS:

  • Els Punts Cardinals, el Mapa Topogràfic, l’Escalada, les Corbes de Nivell, elements del Terreny, els Signes Convencionals. Orientació amb el mapa, els Punts de Referència.
  • La Brúixola, tipus, la brúixola de Base Plana, el Nord Magnètic, la Declinació Magnètica, l’Azimut, el Rumb.
  • Orientació amb el mapa i la brúixola, Càlcul de Rumbs, Seguir un Rumb, Identificar punts de Referència amb l’ajuda de la brúixola, trobar el Punt d’Estació (triangulació ).
  • Mesura de distàncies sobre el mapa, Càlcul d’horaris.

MATERIAL QUE CAL PORTAR

Paper, llapis, bolígraf de punta fina, regle graduat, escaire, tisores, brúixola de base plana, equip de muntanya adequat per a una sortida de mitja muntanya d’un dia. Tipus d’orientació aplicades

SETEMBRE

Refugi d’ Erols. Presentació del curs. Teòrica i pràctica. El mapa tipus i elements. La brúixola, tipus, funcionament. Posicionar mapa, determinar rumbs i triangular. Preparació sortida, càlcul de distàncies i horaris.

NORMES DEL CURS:

  1. Places: mínim 8 i màxim 14.
  2. Disposar de llicència federativa tipus A o superior de l’any en curs.
  3. Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
  4. La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de força major (condicions climatològiques...)
  5. L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o no compleixi les normes establertes.

DIRECTOR: FERMÍ MARCO

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC

Els viatges i àpats van a càrrec dels participants. Abans d’efectuar el pagament cal confirmar la disponibilitat de places.

INSTRUCTOR/ALUMNE: La ràtio és d’1 a 7.

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya - ECAM